Body & Mind

Toon Vollering heeft van begin af aan zijn stoppen met roken programma’s gecombineerd met ‘bewegen’. Tot nu toe enigszins eigenwijs, immers bewegen stond niet in de richtlijnen. Daar is echter sinds afgelopen december verandering ingekomen, met de doorbraak dat beweging structureel geadviseerd wordt in de NHG standaard.

Het Rookvrij en Fitter van Toon Vollering is ondertussen een uiterst volwassen en effectieve interventie. Cognitieve inhoud en motivationele communicatie zijn volledig geïntegreerd in een laagdrempelig groepsgewijs bewegen en geconditioneerd leren.

Waar bij het “sporten” de (groeiende) inspanning centraal staat, staat bij Rookvrij en Fitter de gedragsverandering centraal. Met deze wetenschap is een uniek bewegingsconcept ontstaan, waarbij de momenten waar het werkelijk om draait, de graving momenten, niet gecountered worden met een “cognitieve reflectie”, maar met een werkelijk fysiek actiemoment, aangeleerd en geconditioneerd in de bewegingsles: echt ImpulsManagement.

De resultaten zijn hoog. En het werkelijke effect van bewegen als middel tot gedragsverandering wordt steeds zichtbaarder, ondertussen actioneren genoemd: conditioneren door activeren. En het lange termijneffect is, dat als vanzelf het “Rookvrij en Fitter-bewegen” overgaat in een lange termijn deelname aan sport/bewegen en een gezonde lifestyle.

De onafhankelijke opname in de NHG Standaard is een erkenning van de visie van Toon Vollering. Deze erkenning is er ook door SportQube Nijmegen, die, in samenwerking met het CWZ Ziekenhuis en de HAN, al sinds half 2020 de visie van Toon steunen en mede ontwikkelen.

Tot nu heeft Body&Mind dit zonder enige subsidie, voor eigen kosten en met grote inzet in de afgelopen jaren gerealiseerd.

Al met al een prachtige ontwikkeling. Gedragen door visie en volhouden. Daarom wordt Body&Mind voorgedragen voor de Award van 2020/21.

79

598

Reacties zijn gesloten.