Erasmus MC

Het Erasmus MC voelt een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde bevolking, niet in de laatste plaats gemotiveerd door wat zij in de spreekkamers zien en wat er door wetenschappelijke onderzoeken wordt aangetoond.

In 2018 werd de basis gelegd voor een daadkrachtige samenwerking, met als doel overlast en negatieve gezondheidseffecten als gevolg van roken én meeroken te beperken. Sinds september 2019 is de straat van het ziekenhuis een rookvrije zone. De eerste rookvrije zone in Nederland die meerdere instellingen verbindt. Met de buren de Hogeschool Rotterdam, Erasmiaans Gymnasium, CBTR én Gemeente Rotterdam dragen ze bij aan het nationale preventieakkoord en het Rotterdamse Gezond010 initiatief. Er zijn rookvrij borden, stoeptegels, stoepmarkering en posters aangebracht in het gebied en er hangen Rookvrije Generatie vlaggen in de masten. Via intranet houden zij 15.000 medewerkers en 3.700 studenten geïnformeerd en via Sophia TV bereiken ze de patiëntjes en hun ouders. Tevens bieden zij ondersteuning aan patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers om te stoppen met roken. De mediacontacten zijn ingezet om het bewustzijn en maatschappelijk debat zowel regionaal als nationaal aan te wakkeren tevens heeft de gemeente de processen aangepast om aanvragen tot nieuwe zones snel te honoreren. Na een jaar kan worden vastgesteld dat dit initiatief bijdraagt aan de vermindering van het roken voor iedereen, zowel binnen als buiten onze zone. Van ongeboren kinderen tot grootouders, van leerlingen en studenten tot medewerkers, patiënten en leveranciers. In de straat is een cultuur ontstaan waarbij iedereen  elkaar kan aanspreken over de Rookvrije Generatie.

268

927

Reacties zijn gesloten.