GGD Fryslân

In 2018 is het Stoppunt opgericht als vangnetfunctie voor alle inwoners van Fryslân omdat er veel inwoners wilden stoppen met roken maar geen goede ondersteuning in de buurt konden vinden. GGD Fryslân heeft hiervoor zes stoppen met roken-coaches opgeleid voor het Stoppunt. De groei in het aantal aanmeldingen is het bewijs dat het vangnet nodig is. In het eerste jaar (2019) begeleidden de stoppen met roken-coaches 50 cliënten en het afgelopen jaar (2020) waren dat maar liefst 150! Reactie van deelnemers: zeer goed, positief en eerlijk. De stoppen met roken coaches kregen zelfs een 8,3.

Bij GGD Fryslân streven wij ernaar om goede begeleiding aan inwoners te geven en zijn daarom met diverse partijen gestart met de pilot ontwikkelen lokale zorgpaden stoppen met roken. Hierbij streven wij ernaar om binnen 2 jaar voor de gehele provincie Fryslân een dekkend netwerk stoppen met rokenzorg te hebben zodat iedereen goede begeleiding in de buurt krijgt bij het stoppen met roken en het Stoppunt GGD Fryslân niet meer nodig is.

175

559

Reacties zijn gesloten.