GGD Hollands Midden

Bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag voor een rookvrij Hollands Midden hebben de 18 gemeenten aangegeven dat zij ondersteuning konden gebruiken voor bestuurlijk draagvlak, maar ook concrete hulp om de gemeente rookvrij te krijgen. We hebben alle 18 wethouders bereid gevonden om op een locatie waar veel kinderen komen zich uit te spreken voor een rookvrije gemeente. Hiervan hebben we 18 filmpjes gemaakt, maar ook een promotiefilmpje voor de hele regio èn een inspirerend filmpje om mensen te verleiden tot het meedoen aan Stoptober.

De filmpjes hebben we geplaatst op een nieuw ontwikkeld platform Rookvrij Hollands Midden. Hierop kunnen alle gemeenten voor eigen gemeente zien welke locaties al rookvrij zijn, de filmpjes met wethouders staan hierop en het is makkelijk gemaakt om snel de ondersteuning te vinden. Aan de hand van dit platform gaan we komend jaar de locaties benaderen en online bijeenkomsten organiseren.

185

508

Reacties zijn gesloten.