MBO College ZuidOost

Mbo College ZuidOost is begonnen met een bewustwordingscampagne en onderzocht de gebruikersbehoefte van het schoolplein door een omgevingspsycholoog. Ons schoolplein was vooral een rookplein.

Deze campagne is gestart april 2018.

Na de verbouwing van de kantine en het schoolplein is tevens een start gemaakt met het plein rookvrij maken. Tevens zijn we gaan handhaven op ons Rookbeleid. Dit met ingang van schooljaar 2018/2019.

Wij willen benadrukken dat het MBO College ZuidOost het eerste Mbo College is, die het lef heeft gehad om het rookvrijeplein in te voeren.
Het kost(e) veel energie en uiteraard geeft het negatieve reacties, echter wij zijn ervan overtuigt dat wij deze beweging moeten doorzetten. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld en de juiste uitstraling te geven.

In samenwerking met Jellinek willen we de bewustwording van, roken met als gevolg het stoppen met roken voor medewerkers en de rookvrije generatie, een plek geven in ons onderwijs.

Dit pallet aan maatregelen werpt zijn vruchten af in het college, wij zien dat het aantal rokers verminderd is. Dit ten opzichte van voor de campagne.

Wij stimuleren medewerkers om te stoppen met roken, dit door continu nieuwe en creatieve impulsen te geven aan deze campagne.

Een rookvrije generatie past bij onze missie en visie op een duurzame samenleving.

Wij hebben de gehele facilitering voor de rokers afgebouwd en proberen nu ondersteuning te faciliteren voor de stoppers en de niet-rokers.

De studentenraad en de onderdeelcommissie zijn zeer betrokken en steunen zo niet ondersteunen het te voeren beleid.

382

560

Reacties zijn gesloten.