Netwerk Rookvrij Opgroeien Groningen

In de provincie Groningen zijn in 2019 en 2020 twee grote campagnes gelanceerd t.b.v. de rookvrije generatie. Beide campagnes zijn opgezet met ruim 60 partners binnen het Regionale Netwerk Rookvrij Opgroeien (o.a. Groninger gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties), waar Samirah Pel-Schipper tot november 2020 coördinator van was.

Samirah is sowieso jaren de drijvende kracht achter vele activiteiten rond de Rookvrije Generatie, voor alle gemeenten in Groningen, geweest. Als kers op de taart heeft ze, zowel in 2019 als in 2020, een campagne gelanceerd gericht op rookgedrag en het stoppen met roken. In 2019 was dit de campagne Aarzel Niet, gericht op rokers en niet-rokers. In 2020 volgde de campagne gericht op jongeren: Skip die peuken, pak je pegels.

Aandacht voor rokers en niet-rokers

Rokers zien anti-rookmaatregelen vaak als betutteling en ongewenste bemoeizucht. Niet-rokers krijgen last van het rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Zowel rokers als niet-rokers, zo blijkt uit een peiling, vinden het lastig om hierover in gesprek te gaan, terwijl dit dé oplossing is om kinderen gezamenlijk te beschermen tegen roken. Pas als je niet aarzelt om te zeggen wat je denkt en voelt en anderen durft te vragen of hulp te bieden, kunnen we samen toewerken naar een rookvrije omgeving voor kinderen.

De netwerkpartners hebben goed geluisterd naar zowel rokers als niet-rokers wat de basis heeft gelegd voor de campagne Aarzel Niet. Hierin komen rokers en niet-rokers aan het woord. Het doel is dat men met elkaar in gesprek komt en daardoor begrip krijgt voor elkaars standpunt en situatie met het wenselijke gevolg dat er niet gerookt wordt waar kinderen bij zijn. Deze campagne geeft niet-rokers de gelegenheid om in gesprek te gaan en zo de overlast te beperken. Naast de dialoog bevorderen is ook gezocht naar het aanbieden van mogelijkheden voor hulp aan mensen die willen stoppen.

Als aanvulling op deze campagne heeft het Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien gewerkt aan de campagne voor de jeugd. Voordat de campagne gelanceerd werd, is Samirah in gesprek gegaan met scholieren; wat spreekt deze doelgroep aan en hoe willen zij benaderd worden? Samen met scholieren is ze vervolgens de campagne gestart: “Skip die peuken, pak je pegels”. Omdat jongeren niet gevoelig zijn voor het argument dat roken schadelijk is voor je gezondheid, worden jongeren (12-25 jaar) aan het denken gezet over de financiële gevolgen van roken.

Ze krijgt alle partijen mee

In Groningen is al een grote groep betrokken bij het thema roken en voor deze campagnes heeft Samirah met haar inzet en enthousiasme vele partijen bereid gevonden mee te werken om zo gezamenlijk de boodschappen van de campagnes te verspreiden. Naast gemeenten heeft ze ook andere partijen mee gekregen, uit bijvoorbeeld opvang en onderwijs, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële partijen en retail. Veel professionals in de provincie Groningen werken mee aan de verspreiding van de campagne uitingen.

PR-bureau ingezet

Samirah heeft als coördinator van het netwerk de campagnes uitgedacht samen met de werkgroep Rookvrije Generatie in Groningen. Een reclamebureau heeft het concept uitgewerkt. In een goede samenwerking zijn ze gekomen tot een heel origineel en aansprekend concept, wat ook blijkt uit de grote landelijke en lokale media-aandacht voor de campagne.

In de media

Campagne Aarzel Niet

Samirah heeft grotendeels zelf de pers te woord gestaan om haar campagne toe te lichten. Items hierover zijn onder andere verschenen op:

 

Campagne Skip de peuken, pak de pegels

 

222

671

Reacties zijn gesloten.