NVvP, afdeling verslavingspsychiatrie

In november vorig jaar tekende de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) samen met 26 andere zorgorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg in Nederland.

GGZ-instellingen gaan binnenkort massaal op weg naar een rookvrije zorg. En dit is broodnodig, gezien de enorme prevalentie van rokers binnen de psychiatrie. Deze beweging brengt echter een bijzondere cultuurverandering met zich mee, voor zowel patiënten en personeel, die gewend zijn om tabak in te zetten als (ongezonde) copingsstrategie. De implementatie van dit beleid roept vaak veel vragen en weerstand op. Hoe moet men mensen ondersteunen die niet willen stoppen met roken binnen de GGZ? Wat zijn de farmacologische gevolgen hiervan? En hoe moet men handelen wanneer iemand gedwongen opgenomen is in het kader van de wet verplichte GGZ?

Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft de afdeling verslavingspsychiatrie van de NVvP, samen met andere partijen, in november 2020 de leidraad ‘Rookvrije Geestelijke Gezondheidszorg in de context van verplichte zorg’ gepubliceerd (https://www.nvvp.net/stream/leidraad-stoppen-met-roken.pdf). Deze leidraad, gebaseerd op de standaarden Toolkit Rookvrije Zorg en Global Network For Tobacco Free Health Healthcare Services, biedt extra handvatten en ondersteuning om te stoppen met roken binnen een gesloten setting of tijdens een gedwongen opname binnen de GGZ. Met deze leidraad willen wij de implementatie van het rookvrijbeleid bij alle GGZ instellingen faciliteren en een bijdrage leveren aan de beweging rookvrije generatie binnen de psychiatrie.

189

720

Reacties zijn gesloten.