SVF

Bij de start van het traject waren wij nogal onzeker hoe ons initiatief zou landen binnen het bestuur en de vereniging. Maar over het algemeen waren de reacties zeer positief. Het is alleen jammer dat door Corona het hele verenigingsleven stil is komen te liggen. Maar wij streven er naar, en schatten ook in dat dit echt gaat lukken, dat met de nieuwe opstart we gewoon het beleid kunnen continueren, namelijk toewerken naar een volledig rookvrij sportpark, ingaand na de zomervakantie 2021. Nu mag er slechts op 1 gemarkeerde plek gerookt worden. En dit gebeurt al nauwelijks meer, dus goede hoop.

18

227

Reacties zijn gesloten.