UMCG

In februari 2017 sloot het UMCG zich aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij en op 3 april 2017 tekende het UMCG, samen met de partners van het Akkoord van Groningen, voor een Rookvrije Generatie. Dit was het startpunt voor een tweejarig traject in het UMCG met als doel rookvrije gebouwen en terreinen per 1 januari 2019.

Als ziekenhuis, kennisinstelling en grote werkgever heeft het UMCG een voorbeeldfunctie in de regio te vervullen ten aanzien van ziekmakend- (roken) en gezondheid bevorderend gedrag (niet roken). En dat begint bij jezelf. Een interne Taskforce heeft in nauwe samenwerking nieuw beleid ontwikkeld, de communicatie georkestreerd en de implementatie gerealiseerd. Dankzij onderzoek onder medewerkers werd draagvlak gecreëerd voor het rookvrij worden. Medewerkers, zowel rokende als niet-rokende, hebben meegedacht hoe collega’s geholpen konden worden om niet te roken tijdens werktijd. Dit resulteerde in drie verschillende trainingen die zijn gestart in januari 2019.

Patiënten, bezoekers en leveranciers van het UMCG zijn tijdig geïnformeerd evenals de studenten van de drie faculteiten en de bedrijven die op het UMCG-terreinen (totale oppervlakte 400.000 m2) staan. Hiervoor zijn per doelgroep specifieke middelen -in vormgeving Rookvrije Generatie- en kanalen gebruikt. In het kader van MVO zijn de rookabri’s hergebruikt als overdekte bushalte of fietsenstalling op het terrein.

Het UMCG gelooft in regionale en landelijke samenwerking om een rookvrije samenleving te realiseren. Dat sluit aan op onze visie en missie. Daarom is het UMCG o.a. lid van de Kerngroep Rookvrije Stad en initiator en voorzitter van de landelijke werkgroep Rookvrije Zorg.

365

1404

Reacties zijn gesloten.