Voetbalvereniging ZAC

"ZAC verdient deze award omdat de club als eerste voetbalvereniging in Zwolle haar nek heeft uitgestoken en per 1 januari 2019 haar sportterrein rookvrij heeft verklaard. Er is slechts 1 hoekje uit het zicht aangewezen als rookplek. Dit uit pragmatische overwegingen: voorkomen dat er in het zicht voor de ingang wordt gerookt.

Het bestuur van ZAC stond open voor vragen van ouders en maatschappelijke ontwikkelingen als Rookvrije Generatie. Nadat uit een enquête onder de leden bleek dat het draagvlak voor een rookvrij sportterrein  groot is, hebben bestuur en Algemene Ledenvergadering unaniem en voortvarend het besluit genomen om dit per 1 januari 2019 in te voeren.

De invoering van het rookvrije sportterrein heeft de club op 5 januari jl. gemarkeerd met een ludieke actie door de jeugd (zij schoten de sigaret letterlijk van het veld af) en een officiële opening door de wethouder. Dit heeft de nodige lokale publiciteit opgeleverd, zowel voor de club als voor Rookvrije Generatie en voor rookvrij sporten in het algemeen. Ze zijn hiermee een voorbeeld voor andere sportverenigingen in Zwolle en omgeving. ZAC is vanwege hun voorlopersrol in Zwolle ook door sportservice Zwolle gevraagd om als pilot te dienen en desgevraagd hun ervaringen en aanpak te delen met andere sportverenigingen."

306

1189

Reacties zijn gesloten.