Zadkine

‘Zadkine Rookvrij’ past naadloos in het gegeven dat de Mbo-school, met 26 locaties in Rotterdam-Rijmond en daarbuiten, naast Veilige School ook een Gezonde School wil zijn. Dit houdt onder andere in dat er sprake is van gezonde catering, vitaliteitsprogramma’s en aandacht voor deze Gezonde school-onderwerpen in de lessen. Een enthousiaste werkgroep is eind 2018 het rookvrij maken van Zadkine en haar schoolterreinen gaan voorbereiden, na vaststelling van de beleidsnotitie:

• Postermateriaal is voor binnen en buiten in de huisstijl van Zadkine beschikbaar gesteld en opgehangen.
• Er is breed gecommuniceerd met alle stakeholders, ook wijkbewoners en buurbedrijven zijn daar in meegenomen. Er is een centraal emailadres beschikbaar gesteld voor klachten en voor informatieverzoeken.
• Studentenstatuut, Schoolgids en locatiegidsen zijn aangevuld met informatie over het rookvrij-beleid.
• Alle rookplekken op de schoolterreinen werden opgeheven, zogeheten rookabri’s zijn verwijderd.
• Toezicht op naleving van het besluit is een zaak van iedere Zadkine-medewerker.

Op 1 augustus 2019 is 'Zadkine' rookvrij als pilotproject gestart op vier locaties, dit is volgens plan verlopen en leverde het gewenste resultaat op. Op 1 januari 2020 volgden alle andere Zadkine-locaties. Ze ervoeren geen grote problemen, maakten afspraken met de gemeenten over het ruimen van zwerfafval, dat we in gezamenlijkheid uitvoeren.

Zadkine liep met invoering van haar rookvrije schoolterreinen voor op de wet. Met recht, want ze staan voor het beschermen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Jongeren horen onderwijs te krijgen in een rookvrije omgeving en daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.

73

295

Reacties zijn gesloten.