20 december 2017

Kinderen zijn de reden dat Den Haag de Rookvrije Generatie steunt

De Gemeente Den Haag steunt de Rookvrije Generatie en sluit zich aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij! Een prachtige stap!
Karsten Klein, wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens
van Den Haag, is zeer enthousiast. Hij zegt: “We vinden de Rookvrije Generatie een heel positief concept. Eigenlijk is niemand het oneens met het doel: kinderen (mee)rookvrij laten opgroeien. Het gaat ook niet uit van ‘verbieden’, maar vooral van ‘in gesprek gaan’ en ‘stimuleren’. Dat spreekt ons erg aan!”

“De kinderen van nu zijn de reden dat Den Haag de Rookvrije Generatie steunt.”

Den Haag Rookvrije Generatie

Karsten Klein licht toe waarom Den Haag partner is geworden: “Zien roken doet roken, dus we vinden het heel belangrijk dat kinderen niet geconfronteerd worden met rokers. We willen voorkomen dat kinderen beginnen met roken en ook een impuls geven aan de ondersteuning van degenen die willen stoppen met roken. Daarom hebben we binnen onze gemeente draagvlak gecreëerd voor het idee van de Rookvrije Generatie. Iedere gemeentelijke partner is in gesprek gegaan met het eigen netwerk in de stad. Deze acties komen mooi bij elkaar in dit partnerschap, waarmee het hele college in oktober akkoord is gegaan.”

Kinderen

Wat merken de Haagse kinderen hiervan? Klein: “De meeste scholen zijn goed op weg naar de wettelijk verplichte rookvrije schoolpleinen (in 2020) en bij de kinderopvang wordt binnen en buiten niet gerookt. Verder zijn onze speeltuinen en stadsboerderijen rookvrij geworden. Wij willen er voor zorgen dat de kinderen van nu de goede voorbeelden om zich heen zien. We kunnen hen nog behoeden voor het roken. Kinderen zijn de reden dat Den Haag de Rookvrije Generatie steunt!”

Actieve inzet voor de Rookvrije Generatie

Den Haag steunt de Rookvrije Generatie op veel verschillende manieren. Zo organiseert ze bijvoorbeeld komend voorjaar inspiratiebijeenkomsten voor alle sportverenigingen. Het doel is dat de verenigingen aan de slag gaan met de Rookvrije Generatie, de gezonde sportkantine en verantwoord alcoholgebruik. De verenigingen worden vervolgens ondersteund bij de implementatie van hun plannen.

Klein: “Een relatief nieuw project is het aanbod om te stoppen met roken met hulp van een app, de PLUHZ app. Bij deze app is 24/7 stopondersteuning aanwezig. Ook zijn er bijeenkomsten in de stad waarbij stoppers elkaar kunnen ondersteunen en informatie krijgen. Deze combinatie blijkt heel goed te werken!”

In de gemeente Den Haag zijn al veel goede initiatieven genomen.

Rookvrije Generatie
Mohamed Taheri, Nick Vogels en Hans de Rijk

Hans de Rijk zette zich in om de stadsboerderijen rookvrij te maken. Hij vertelt: “De invoering viel mee, het belangrijkste is om niet te snel te willen. Heb geduld. Alle tien de locaties zijn dit jaar rookvrij geworden. Mijn simpele uitleg aan bezoekers is: wil je dat jouw kinderen gaan roken? Ik ben nog niemand tegengekomen die dan ja zegt.”Een paar jaar geleden nam Mohamed Taheri al het initiatief om de speeltuinen in Den Haag rookvrij te maken. Mohamed: “De gemeente Den Haag heeft mijn burgerinitiatief omarmd. Ze heeft echt geholpen om het te concretiseren zodat nu alle 528 speeltuinen rookvrij zijn. Rookvrij Spelen past in de huidige tijdsgeest en het is eigenlijk vanzelfsprekend dat wij als samenleving kinderen beschermen tegen de gevaren van roken.”
Atletiekvereniging Sparta is sinds dit jaar rookvrij. Nick Vogels, penningmeester, vertelt: “De combinatie van atletiek en roken klopt gewoon niet. Ik vind dat wij als club het goede voorbeeld moeten geven aan kinderen, ouders en andere verenigingen.” Actief lid en trainer Thomas (17), vult aan: “Bezoekers of ouders die toch roken vraag ik vriendelijk dat buiten het hek te doen. Dat gaat heel goed en leidt nooit tot problemen.” Mounia (11) vindt het heel goed dat de vereniging rookvrij is. “Roken is vies en heel ongezond!” zegt ze.

Rookvrije Gebouwen

 

Op het stadhuis hangt het bord van de Rookvrije Generatie. Hiermee laat Den Haag zien dat ze achter de Rookvrije Generatie staat. Het streven is dat de gemeentelijke gebouwen totaal rookvrij zijn. Ook een straal om de gebouwen heen wordt rookvrij. De plaats waar het bordje hangt, valt binnen deze straal.

In Den Haag zijn veel gebouwen van de landelijke overheid gevestigd, waaronder de ministeries. Worden die gebouwen nu ook rookvrij? Klein: “We hopen dat de ministeries ook het goede voorbeeld van een rookvrij gebouw gaan geven. Om dit te stimuleren wil de Gemeente Den Haag samen optrekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Landelijke politiek

Wat zou u verder willen meegeven aan de landelijke politiek? Klein: “Bij de speeltuinen hebben we gemerkt dat het ondersteunen van actieve burgers goed werkt. Ook het nieuwe project met de PLUHZ app werkt goed en zou breder ingezet kunnen worden. Ik zou daarnaast de politiek willen verzoeken om bij zorgverzekeraars aandacht te vragen voor het nut van preventie en stopondersteuning. De nieuwe staatssecretaris heeft aangegeven roken als een verslaving te beschouwen. Hopelijk heeft dit positieve gevolgen voor de financiering van stoppen met roken programma’s. Deze worden namelijk nog niet allemaal door de zorgverzekeraars vergoed.”

Wat heeft Den Haag van de Rijksoverheid nodig om tot de Rookvrije Generatie te komen? Karsten Klein vertelt: “Wij zijn al heel blij met wat er in het Regeerakkoord staat over roken. Daarin is aangekondigd dat gewerkt zal worden aan een preventie-akkoord en aan een verhoging van de accijnzen. Aan deze twee maatregelen hebben we echt wat. Zoals gezegd zou het daarnaast mooi zijn als de stoppen met roken-trainingen door alle verzekeraars vanuit de basisverzekering worden vergoed.”

Rookvrij beleid

Klein: “Voorjaar 2018 zal het college van B&W een stuk voorgelegd krijgen waarin we aangeven waar we per onderdeel van de Rookvrije Generatie over vier jaar willen staan en welke stappen we gaan zetten om dat te bereiken.”

Tips

Den Haag is de zevende gemeente die zich formeel aansluit bij de Alliantie Nederland Rookvrij en de Rookvrije Generatie. Heeft de wethouder tips voor andere gemeenten die dit overwegen? Klein: “Wordt partner van de Alliantie Nederland Rookvrij! Dit biedt een mooie paraplu om zowel binnen de eigen gemeente beleid te maken (o.a. het subsidiëren van preventief beleid), als onder professionals en bewoners initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.”

Foto wethouder: Gemeente Den Haag
Foto’s betrokkenen: Photoline, Caroline Sikkink

Auteur: Leontien van der Plas, in opdracht van de Rookvrije Generatie

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen