privacyverklaring

Met de beweging, de Rookvrije Generatie, werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De Rookvrije Generatie is een onderdeel van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij). De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn de drie initiatiefnemers.

 

Als je gebruik maakt van de website van de Rookvrije Generatie of van andere diensten van de Rookvrije Generatie, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van supporters, partners en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Zwarte Woud 2, Utrecht). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 14 februari 2020.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

 

De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogelijk verwerken, zijn:

 • De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
NIEUWSBRIEF

Als je je abonneert op onze nieuwsbrief dan verwerken wij daarbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Gegevens over het gebruik van de nieuwsbrief

 

GEBRUIK EN COOKIES

Als je gebruikmaakt van de website van de Rookvrije Generatie, verzamelen wij persoonsgegevens om goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo kunnen wij je eventueel bellen of e-mailen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken

 

We maken gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de website. Ook worden er trackingcookies en scripts geplaatst door ons en derden om je advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses en om jouw surfgedrag te analyseren. In het cookie statement van de website, kan je lezen welke cookies er voor welke doeleinden worden geplaatst.

 

Webshop
Om producten uit onze webshop (www.webshop.rookvrijegeneratie.nl) te kunnen bestellen, is een account vereist. Voor het aanmaken van een account in de Rookvrije Generatie webshop, vragen wij je voor- en achternaam, e-mailadres, factuur- en verzendadres en het type organisatie. Indien van toepassing, vragen wij ook de naam van je vereniging, jouw gemeente, het type sport van je vereniging, en de bijbehorende adresgegevens. Lees hier het volledige privacybeleid over de webshop.

 

Websites van andere partijen
Op websites van de Rookvrije Generatie tref je links aan naar andere websites. De Rookvrije Generatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Het delen van persoonsgegevens met derden
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werkt samen met de gezondheidsfondsen met als doel zoveel mogelijk partijen met elkaar in verbinding brengen. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij werkt bovendien samen met partijen die bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan omgevingen die rookvrij willen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan extra advies over het rookvrij maken van je terrein, of je vragen hebt en hiervoor contactgegevens achterlaat, kan het zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan een adviseur van een derde partij. Dit doen we alleen als we daar jouw toestemming voor hebben. Dit is enkel bedoeld om je zo goed mogelijk verder op weg te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met een lokale verenigingsadviseur of een Team:Fit coach (vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht) die sportverenigingen adviseert over het rookvrij maken van het sportterrein. Of het delen van gegevens met NUSO of Kinderboerderijen Actief als je als speelplek advies vraagt over een rookvrij terrein. Deze gegevens worden enkel gedeeld ten behoeve van het realiseren van de doeleinden die de Rookvrije Generatie nastreeft.


Andere verwerkers
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de website van de Rookvrije Generatie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de website van de Rookvrije Generatie optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Denk hierbij aan het uit handen geven van het organiseren van de Rookvrije Generatie Awards.

 

Overig
Voor het overige verstrekt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, of één van de gezondheidsfondsen, alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming. Denk hierbij aan een gemeente of pers/media die contact opneemt met jou omdat zij graag meer willen weten over een rookvrije omgeving om te gebruiken als goed voorbeeld in een artikel. Bij dit soort vragen nemen wij altijd eerst contact op voor toestemming, alvorens wij contactgegevens delen. Verder verstrekt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij alleen gegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

 

BEWAARTERMIJN

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

 

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via info@rookvrijegeneratie.nl.

Jouw rechten

Inzage

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om jou mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijderen

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Bezwaar maken

Je kan bezwaar maken bij Gezondheidsfondsen voor Rookvrij in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de noodzaak van de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Intrekken toestemming

Je kan Gezondheidsfondsen voor Rookvrij verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen