Stap 1: Agendering en bewustwording

We adviseren gemeenten om in een vroeg stadium contact te zoeken met de regionale GGD en samen op te trekken. De GGD kan bijvoorbeeld:

  • voorbeelden van andere gemeenten zichtbaar maken;
  • kennis bieden vanuit het netwerk Nederland Rookvrij;
  • ondersteuning bieden in de agendering;
  • regionale gezondheidskennis beschikbaar stellen, bijvoorbeeld de lokale cijfers over roken;
  • andere regionale en lokale initiatieven in kaart brengen.

Argumenten benoemen

Wanneer je als gemeente aan de slag wilt gaan met rookvrij, betrek dan collega-beleidsambtenaren en wethouders op het gebied van Zorg, Jeugd, Sport en de Openbare Ruimte. Benoem argumenten om bestuurlijk commitment te creëren. Hieronder vind je argumenten die andere gemeenten hebben gebruikt:

• ‘De gemeente werkt al jaren aan gezondheidsbevordering, dat staat ook in de Wet publieke gezondheid, maar aan roken werd nog weinig gedaan. Terwijl roken jaarlijks 20.000 levens kost.’
• ‘Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Zorgverzekeringswet is het een logische stap om je als gemeente in te zetten voor kwetsbare groepen, en vaak wordt er onder deze groepen gerookt.’
• ‘Onze gemeente is één van de ruim 160 gemeenten met grote gezondheidsachterstanden bij mensen met lagere inkomens: de Gezond in de Stad (GIDS-)gemeenten. We lazen dat het verschil in rookgedrag misschien wel de belangrijkste oorzaak is van die verschillen.’
• ‘Lokale cijfers laten de noodzaak zien om je als gemeente in te zetten voor een Rookvrije Generatie. Denk bijvoorbeeld aan lokale cijfers uit nalevingsonderzoek (het evalueren van de naleving van de Tabakswet), kankercijfers en het aantal scholen waar gerookt mag worden.’
• ‘Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in percentages aan rokers, blijkt uit de GGDgezondheidsmonitor. Toen we deze cijfers zagen, wilden we zelf ook aan de slag.’

Ga naar stap 2

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen