Stap 2: Draagvlak creëren

Draagvlak is belangrijk, zowel bij lokale en regionale partners als bij inwoners van de gemeente. Bovendien is draagvlak een voorwaarde om een beweging naar een Rookvrije Generatie op gang te brengen. De gemeente is vooral regisseur; de concrete uitvoering in de vorm van rookvrije omgevingen is voor een groot deel aan anderen: aan de sportclubs, scholen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, winkeliers, speeltuinen, horeca en detailhandel, enzovoorts.

Welke argumenten en tips noemen andere gemeenten om draagvlak te vergroten?

  • ‘Maak een overzicht van gesubsidieerde organisaties waar veel kinderen komen: dat zijn interessante partijen voor de Rookvrije Generatie. Als gemeente heb je daar bovendien al een relatie mee. Vraag aan hen hoe zij tegenover de Rookvrije Generatie staan en hoe ze denken eraan bij te kunnen dragen. Gemeente Nijmegen stelde een handig subsidieplan op. 
  • ‘Sluit aan bij de positieve boodschap van de Rookvrije Generatie: alle kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. Je gaat niets opleggen, maar juist verleiden. Daarom ga je met veel partijen in gesprek om draagvlak te meten en tegelijk te creëren. Dit kunnen partijen zijn zoals sportclubs, scholen, winkeliers, speeltuinen of horecagelegenheden. Maar denk ook aan afdelingen binnen de gemeente zelf (zoals ruimtelijke ordening, onderwijs, jeugd en participatie) en inwoners. Dit kan op verschillende manieren worden aangepakt; je kunt een presentatie geven, bijvoorbeeld met cijfers over rookgedrag, maar je kunt bijvoorbeeld ook een open gesprek aangaan. Met inwoners kun je in gesprek raken door aan te sluiten op een evenement dat al wordt georganiseerd: bijvoorbeeld een sportdag, een leuke activiteit bij een (sport)club, of een buurtbraderie.’
  • ‘Gebruik de landelijke cijfers in de interne en externe communicatie over de Rookvrije Generatie. Het draagvlak voor rookvrij opgroeien in Nederland is groot: 90 procent van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat voorkomen wordt dat kinderen beginnen met roken.’
  • ‘Betrek ook de jeugd er zelf bij: kinderen kunnen vaak heel eerlijk en ontwapenend weergeven wat zij ervan vinden als in hun omgeving wordt gerookt. We doen het voor hen!’
  •  ‘Praat met veel verschillende mensen die al bekend zijn binnen de gemeente: wat zien zij als kansen? En wie zouden zij er nog
    meer bij betrekken?’
  • ‘Houd de gemeenteraad goed op de hoogte: als er weerstand optreedt, gaan belanghebbenden vaak ‘hun’ raadsleden opzoeken.’
  • ‘Geef zelf het goede voorbeeld: bespreek intern hoe jouw gemeentelijke organisatie onderdeel kan zijn van de Rookvrije Generatie. Dat kan bijvoorbeeld door (de ingang van) het gemeentehuis, de stadsbibliotheek en de gemeentelijke terreinen rookvrij te maken.’ Lees hier een brief die GGD Hollands-Midden naar de OR stuurde. 

‘Voor mij als wethouder is het duidelijk: als inwoners naar me toe komen met de vraag om rookvrije speeltuinen, dan ga ik daar natuurlijk over in gesprek.’ –Wethouder Karsten Klein, gemeente Den Haag.

 

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen