Stap 3: Beleidsvoorbereiding en – vorming

In deze stap maak je concreet wat de mogelijkheden zijn om rookvrije plekken in de gemeente te realiseren. Maar ook welke gemeentelijke beleidsterreinen en lokale/regionale partijen daarbij betrokken moeten zijn (voor de integrale samenwerking en aanpak), welke andere betrokkenen er zijn en wat de gemeente met het beleid wil bereiken. Voor de Rookvrije Generatie liggen de grootste kansen bij die plekken waar veel kinderen en jongeren komen. Te denken valt aan schoolpleinen en speeltuinen, etc.

Wat hebben andere gemeenten ondernomen om tot concrete beleidsvoorstellen te komen?

 • Sluit aan bij de drijvende kracht achter de nationale beweging op weg naar een Rookvrije Generatie door je aan te melden als partner van Alliantie Nederland Rookvrij.
 •  Gebruik de gezondheidsgegevens van de GGD voor de cijfers over rokers in jouw gemeente. Je kunt ook gegevens van E-MOVO (elektronische monitor en voorlichting: een vragenlijst om de gezondheid en leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs te volgen) gebruiken over het rookvrij houden van een omgeving, om te weten te komen wat de Rookvrije Generatie voor jou zou kunnen betekenen. Stel jezelf daarnaast deze vraag:
  stel, dat er geen kinderen meer gaan roken, wat zou dat de gemeente opleveren?
 • Gebruik de informatie die bij de agendering (stap 1) is verzameld. Door aan te sluiten bij huidige activiteiten kan er al veel bereikt worden met een beperkte inzet. Verbind bijvoorbeeld de initiatieven voor rookvrije schoolterreinen met het programma Gezonde School.
 • Ga na met welke organisaties of terreinen een subsidie- of verhuurconstructie bestaat en bekijk in hoeverre hierin een rookvrije beleid kan worden opgenomen. Denk niet alleen aan het stellen van voorwaarden, maar ook aan het belonen, zoals korting bieden als het rookvrijbeleid is geïntegreerd.
 • Stel heldere en meetbare doelen. Bepaal die doelen bijvoorbeeld aan de hand van de omgeving waarmee een opgroeiend kind in aanraking komt (zoals de kinderopvang, speelplaats, sportvereniging, school, enzovoorts). Dit kan worden doorvertaald naar de eigen situatie in de gemeente.
 • Onderzoek welke rol de gemeente kan spelen op het gebied van stoppen met roken (SMR) interventies. Een goede lokale SMR infrastructuur is van groot belang voor het kunnen realiseren van een Rookvrije Generatie en de maatregelen die daaraan bijdragen. Op www.ikstopnu.nl staat een overzicht van de erkende stopinterventies.
 • Maak een overzicht van belangrijke partners in het veld. Vervolgens kun je een bijeenkomst organiseren met onder andere bestuurders van sportclubs, beheerders van speelterreinen en buurtorganisaties, waarin samen keuzes kunnen worden gemaakt en doelen kunnen worden gesteld die passen bij de
  in te zetten menskracht en het beschikbare budget. Je kunt dan op basis van de gemeentelijke prioriteiten voor bepaalde wijken kiezen, waar de gemeente al in gesprek is met de bewoners over openbare ruimten, speelplekken, sportverenigingen, etc.

‘Als er nu mogelijkheden liggen om met een positieve en breed gedragen strategie de gemeente een tikje gezonder te maken, wie is daar dan nog op tegen?’ Joost Mulder, Trimbos Instituut.

 

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen