Stap 3: Beleidsvoorbereiding

In deze stap maak je concreet welke mogelijkheden er zijn om plekken waar veel kinderen komen rookvrij te maken. Maar ook wie betrokken moeten zijn (voor een integrale samenwerking en aanpak) en wat de gemeente wil bereiken. Bepaal de rol die jouw gemeente wil spelen bij het realiseren van een Rookvrije Generatie. Enkele voorbeelden van rollen vind je hieronder.

De gemeente als...

Aanjager

Stimuleer organisaties – zoals sport- en speeltuinverenigingen, scholen en zwembaden – proactief om rookvrij te worden en geef positieve bekendheid aan rookvrije initiatieven. Organiseer bijeenkomsten om partijen te activeren. Zet bijvoorbeeld wijkteams, verenigingsadviseurs of coaches actief in om het onderwerp te bespreken en op de agenda te zetten.

Ondersteuner

Ondersteun organisaties vraaggestuurd met het beschikbaar stellen van materiaal, informatie en/of de inzet van mensen. Zet bijvoorbeeld een lokale verenigingsadviseur, buurtcoach of een projectleider van de GGD in om organisaties te ondersteunen.

Regelgever

Pas lokale regelgeving aan zodat rookvrije locaties worden gecreëerd of gestimuleerd. Mogelijkheden hiervoor zijn:

  • het aanpassen van subsidievoorwaarden;
  • het aanpassen van verhuurconstructies en vergunningen voor evenementen;
  • het aanpassen van de algemene plaatselijke verordening (APV);
  • het opnemen van rookvrije omgevingen in de omgevingsvisie.
Rolmodel

Geef als gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken of evenementen die in de gemeente worden georganiseerd.

Handvatten voor beleidsvoorbereiding

  • sluit je aan bij het netwerk Nederland Rookvrij;
  • gebruik de informatie die bij de agendering (stap 1) is verzameld. Door aan te sluiten bij huidige activiteiten kan er al veel bereikt worden met een beperkte inzet. Verbind bijvoorbeeld de initiatieven voor rookvrije schoolterreinen met het programma van de Gezonde School;
  • stel heldere en meetbare doelen, bijvoorbeeld het aantal rookvrije locaties dat je wilt realiseren;
  • ‘pluk laaghangend fruit’. Maak gebruik van de energie in de samenleving en sluit aan bij bestaande
    initiatieven.

Lokale stoppen-met-roken infrastructuur

Onderzoek ook welke rol de gemeente kan spelen op het gebied van de stoppen-met-rokeninfrastructuur. Als steeds meer locaties in de gemeente rookvrij worden, is het extra belangrijk dat mensen die willen stoppen met roken zo goed mogelijk worden geholpen.

Pharos heeft een handreiking geschreven voor GGD’en en gemeenten, waarbij ze adviezen en handvatten geven voor het realiseren van een integraal, persoonsgericht stoppen-met-rokenprogramma.

Kwetsbare groepen

Gemeenten hebben wettelijke taken voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van hun inwoners volgens de Wet publieke gezondheid. Roken komt vaker voor bij mensen uit kwetsbare groepen, zoals mensen met een lagere sociaaleconomische positie, migranten of mensen met psychosociale problemen. Voor hen is het vaak moeilijker om te stoppen met roken. Zij kunnen baat hebben bij een integrale aanpak, waarbij (ook) aandacht is voor achterliggende problematiek, zoals stress en schulden. Voor een wijkgerichte training gericht op rokers uit (achterstands)wijken, kun je gebruik maken van de handleiding van onderzoeksinstituut IVO.

Ga naar stap 4

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen