Stap 4: Mobiliseren van de omgeving

Om een Rookvrije Generatie in jouw gemeente te realiseren is veel aandacht nodig voor het mobiliseren van organisaties. In het bijzonder de locaties waar veel kinderen komen. Er is al veel ondersteuning beschikbaar voor verschillende doelgroepen en locaties. Maak hier gebruik van en verwijs ernaar.

Doelgroepen

Rookvrije zwangerschap en opgroeien

Om ervoor te zorgen dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken én rookvrij blijven, werken zorgprofessionals landelijk samen in de Taskforce Rookvrije Start. Binnen de gemeente kun je ook een lokale taskforce starten. Op de website vind je hierover meer informatie.

Rookvrije Kinderopvang

Samen met BOinK en met de werkgeversorganisaties is een stappenplan gemaakt waar kinderopvangorganisaties en/of oudercommissies mee aan de slag kunnen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan derdehands rook (rook die achterblijft in kleding en haren van rokers). Op deze pagina vind je het stappenplan.

Rookvrije speeltuinen, kinderboerderijen & buitenzwembaden

Steeds meer speeltuinen, kinderboerderijen en buitenzwembaden worden rookvrij. Stimuleer deze locaties ook in jouw gemeente om aan de slag te gaan met rookvrij. Relevante partijen die hierbij betrokken zijn, zijn NUSO, Jantje Beton, Kinderboerderij Actief, Sportfondsen en Optisport. Stappenplannen en andere hulpmiddelen zijn hier te vinden. 

Rookvrije schoolterreinen

Vanaf augustus 2020 moeten schoolterreinen volgens de wet rookvrij zijn. Het Trimbos-instituut is hier nauw bij betrokken. Informatie en ondersteuning voor scholen is te vinden op de www.rookvrijschoolterrein.nl 

Rookvrije sportterreinen

Sportverenigingen die hun terrein rookvrij willen maken, kunnen voor informatie, materialen én een gratis adviesgesprek terecht op de website van de Rookvrije Generatie. Relevante partijen die hierbij betrokken zijn, zijn NOC*NSF, de sportbonden en Team:Fit. Periodiek zijn er acties voor gratis rookvrij-borden voor buitensportverenigingen. Meer informatie over een rookvrije sport vind je op deze pagina.

Rookvrije Scoutingterreinen

Op de website van de Rookvrije Generatie vinden ook scoutinggroepen informatie en ondersteuning. Scouting Nederland is als landelijke organisatie betrokken. Periodiek zijn er acties voor gratis rookvrij borden voor Scoutinggroepen. Meer informatie over rookvrije Scoutinggroepen vind je op deze pagina.

Rookvrije dierentuinen en attractieparken

Na een wat afwachtende houding nemen nu ook de grote landelijke dierentuinen en attractieparken stappen om rookvrij te worden. Alle dieren- en attractieparken kunnen via deze pagina ondersteuningsmateriaal vinden.

Rookvrije zorginstellingen

Op de website van Rookvrije Zorg staat een toolkit om een rookvrije werk- en behandelcultuur in de zorg te realiseren.

Prioriteer welke partijen je gaat benaderen

Bekijk welke organisaties je als eerste gaat benaderen om mee te werken aan een Rookvrije Generatie:

  • maak een lijst met bestaande relevante contacten van de gemeente en de GGD;
  • ga na met welke organisaties een subsidie- of verhuurconstructie bestaat en bekijk in hoeverre hierin een rookvrij-beleid als voorwaarde kan worden opgenomen. Of beloon goede initiatieven door het geven van korting;
  • start in bepaalde wijken. Bijvoorbeeld waar de gemeente al in gesprek is met de bewoners over openbare ruimten, speelplekken of sportverenigingen. Of door specifieke aandacht te hebben voor het rookvrij maken van plekken in wijken met veel inwoners met een lagere sociaal economische status;
  • denk aan het rookvrij maken van plekken die de komende periode door de gemeente worden opgeknapt, zoals bijvoorbeeld een openbare speeltuin.

Communiceer

Communiceer breed dat je je als gemeente aansluit bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Vertel dit in een persbericht, plaats een bericht op sociale media of op de gemeentelijke website. Je kunt de boodschap ook uitdragen tijdens bijeenkomsten, of in een (lokale) krant of bij een tv- of radiozender. Maak in je communicatie zichtbaar wie er samenwerken aan de Rookvrije Generatie; dat getuigt van betrokkenheid en draagvlak op lokaal gebied.

Ga naar stap 5

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen