Stap 4: Mobiliseren van de omgeving

Openbare ruimten, horeca en detailhandel, scholen, speeltuinen, kinderboerderijen, sportterreinen, de ingang naar de praktijk van de huisarts of de jeugdgezondheidszorg: allemaal locaties waar kinderen en jongeren nu met tabak geconfronteerd kunnen worden. Om de beweging naar een Rookvrije Generatie in jouw gemeente op gang te brengen is veel aandacht nodig voor het mobiliseren van partners binnen omgevingen waar kinderen veel komen. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om deze stap zo makkelijk mogelijk te maken: denk aan toolkits, posters, rookvrij-borden en argumentenkaarten. Maar denk ook aan stimuleringsactiviteiten zoals het opnemen van rookvrijbeleid in subsidie- en huurvoorwaarden.

Waar en met welke partners werken andere gemeenten samen aan een rookvrije omgeving?

 • Rookvrije zwangerschap – verloskundige en jeugdgezondheidszorg
  Zorg ervoor dat kinderen rookvrij geboren worden. De gemeente kan steun bieden door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te sturen en door afspraken te maken over het ondersteunen van zwangere vrouwen en jonge ouders, bijvoorbeeld met het programma Rookvrij Opgroeien. De JGZ werkt vaak ook met verloskundigen samen aan preventie. Bekijk de Toolkit Taskforce Rookvrije start voor praktische hulpmiddelen, zoals introductiefilmpjes, infographics en brochures.
 • Rookvrije kinderopvang en peuterspeelzalen – oudercommissies BOinK
  Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, ondersteunt oudercommissies bij het maken van een rook(vrij)beleid voor hun kinderopvangorganisatie. BOinK kan de gemeente informeren over de mogelijkheden. Voor meer informatie over het rookvrij maken van de kinderopvang, een stappenplan, flyer vind je hier. Flyers en rookvrij-bordjes vind je in de webshop van de Rookvrije Generatie.
 • Rookvrije speeltuinen – beheergroep en bestuur
  Steeds meer speeltuinen worden rookvrij. Het Longfonds ondersteunt daarbij. Hier vind je praktische tips voor het bespreekbaar maken van rookvrije speelterreinen, een conceptpersbericht voor lokale/regionale media, een flyer over rookvrije speeltuinen en postermateriaal.
 • Rookvrije scholen – Gezonde School
  Vanaf 2020 zijn rookvrije schoolterreinen – zoals het schoolplein en de fietsenstalling – verplicht. Het brede programma Gezonde School ondersteunt scholen daarin. Je vindt op website www.rookvrijschoolterrein.nl vind je materiaal als infographics, posters, conceptteksten voor leerlingen, maar ook voor ouders. Ook vind je een voorzet
  voor een vragenlijst voor medewerkers en ouders, tips voor het rookvrij maken van een schoolterrein en een handreiking voor het handhaven hiervan.
  • Rookvrije sportterreinen – sportclubs
  Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. De Hartstichting ondersteunt de verenigingen daarbij. Kijk hier voor onder andere een handig stappenplan, posters en voorbeeldteksten en rookvrij borden. Praktische tools, zoals flyers en rookvrij-bordjes zijn te bestellen in de webshop van de Rookvrije Generatie.
  • Rookvrij gemeentehuis – medewerkers en OR
  Enkele gemeenten hebben al rookvrije gemeentegebouwen, zoals een stadhuis of een stadsdeelkantoor. KWF Kankerbestrijding ondersteunt hierin. Bekijk de tips over het rookvrij maken van gebouwen van de gemeente.
  • Rookvrije zorginstellingen – besturen en zorgprofessionals
  De artsenfederatie KNMG wil artsen, studenten, bestuurders en beleidsmedewerkers vanuit de zorg inspireren om met elkaar te werken aan een rookvrije samenleving. Lees er meer over in de syllabus ‘Handvatten voor de praktijk’ van de KNMG, met praktische adviezen en verwijzingen naar literatuur en websites van organisaties die zich in Nederland bezighouden met aspecten van tabaksontmoediging en behandeling van tabaksverslaving.

‘Wij hebben aan de verloskundigen in de wijk gevraagd om mee te denken. Toen bleek dat zij veel moeite hebben om zwangeren uit onze aandachtswijk te motiveren om te stoppen met roken. Nu trekken we samen op en gaan we een manier bedenken om met de zwangeren en hun partners in gesprek te komen over het roken.’ Lida Samson (GGD Kennemerland).

Ga terug

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen