Stap 6: Uitvoering

In een proces van samenwerken begint de uitvoering vaak al voordat er formele besluiten zijn genomen. Soms is de aanloop al zo intensief dat verschillende partijen denken dat ze klaar zijn, zodra de gemeente het beleid heeft  vastgesteld. Maar om de beweging naar een Rookvrije Generatie te laten slagen, is het juist van belang dat verschillende partijen zich continu blijven inzetten. Zo zorg je ervoor dat alle partijen betrokken blijven:

  • Stel beleid op en maak een uitvoeringsplan waarbij de rollen worden verdeeld. De GGD heeft een regierol en kan hiervoor gebruik maken van het ondersteuningstraject van de GGD GHOR Nederland.
  • Laat de wethouder het startschot gegeven bij het eerste rookvrije terrein en maak hier een mooi communicatiemoment van. Nodig bijvoorbeeld (lokale) pers uit; zichtbaarheid helpt ook bij het vergroten van draagvlak.
  • Hoe meer er vanuit diverse partijen over de Rookvrije Generatie naar buiten wordt gebracht, hoe meer de beweging gaat leven in de gemeente. Communiceer daarom over de lokale vorderingen vanuit alle partijen die samenwerken. Dit kun je bijvoorbeeld doen als onderwerp in een (digitale) nieuwsbrief of op sociale media. Houd elkaar hiervan op de hoogte en benadruk de samenwerking door elkaars berichten te delen.
  • Koppel acties aan andere initiatieven die al op gang zijn gekomen binnen de gemeente, bijvoorbeeld aan het programma Gezonde School en aan het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Maar bijvoorbeeld ook aan subsidiegesprekken. Als een lokale partij subsidie aanvraagt, kun je als gemeente de Rookvrije Generatie opnemen als subsidievoorwaarde.
  • Denk bij het uitvoeringsplan na over de handhaving op rookvrije plekken: plaats bordjes, betrek (vrijwillige) beheerders en train ze in het aanspreken op een positieve manier van bezoekers van de rookvrije locatie. Vaak blijkt in de praktijk dat bezoekers van de locatie elkaar aanspreken op rookgedrag als er een rookvrij-bordje hangt.
  • Laat de coördinerend ambtenaar af en toe aansluiten bij overleggen van de wijkteams of bij de sportclubs: dat zorgt ook voor draagvlak.
  • Bedenk een manier om inwoners te blijven betrekken. Een jaarlijkse bijeenkomst of heldere communicatie kan hierin helpen.
Tip

Op deze pagina vind je voorbeelden van beleidsplannen en casussen van en voor gemeenten. Bijvoorbeeld: een apart beleidsplan voor tabaksontmoediging van de gemeente Amsterdam, de nota Publieke Gezondheid van de gemeente Rotterdam, met uitvoeringsplan waarin de Rookvrije Generatie is opgenomen, aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door de gemeente Groningen en subsidieplan voor sportverenigingen van de gemeente Nijmegen.

Heb je vragen over de uitvoering van rookvrij-beleid? De VNG helpt gemeenten op weg. Ga naar de speciale website of neem contact op met lokalepreventieakkoorden@vng.nl.

Ga naar stap 7

Ga terug

 

Wij maken gebruik van cookies

Wij plaatsen (tracking) cookies om deze website te analyseren, te verbeteren en bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Lees meer over onze cookies ›

Ik ga akkoord Cookie instellingen